Menu Close

Upwis utvecklar lågeffekt trådlösa sensorer och routers som ansluter till internet, kommunikationslösningar och datalagring på Internet. Vi anpassar data från egna sensorlösningar och andra källor samt skräddarsyr presentationslösningar för olika tillämpningar såsom:

  • Smart Cities – sustainable environment, secured society, environmental control, traffic flow control,
  • Smart Grid – energy network control, load balancing, small cooperating energy suppliers,
  • Smart factories- resource thin automation
  • Intelligent vehicles, proactive ”wear aware” maintenance, security functions, anticollision, transportation
  • Health care, home care, remote surveillance and sensors
  • Cooperating society, personal sensors, interactive systems
  • Security solutions, sensing and securing alarm and lock solutions, positioning
  • Smart buildings, homes – energy, comfort, alert and security solutions

Elektroniken utvecklas i eget labb och tillverkas i Sverige eller Asien beroende på applikationskrav. Programvaran är utvecklad kring kända standards som Contiki, 6LowPan, http, coap och internetprotokoll samt MySql och HTML5.

Det som vi inte har som standardlösningar skräddarsys projektvis för en optimal kundnytta, vi arbetar gärna som OEM/ODM leverantörer. vilket snabbt kan ge dig värdefulla nya produktlösningar för att ta nya marknadsandelar och öppna nya marknader.

Vi kan ge dig nationellt och internationellt stöd för produktion, utveckla nya tekniktillämpningar och anpassning till befintliga system.