Menu Close

Byggblock

Vi har många små elektronik byggblock i frimärksstorlek som kan kombineras för olika IoT tillämpningar, dessa byggblock är bra för att utvärdera t.ex olika kombinationer av sensorer och ISM radiolänkar (licensfria industriella RF band, tex. 868Mhz, 2.4Ghz, WiFi, Bluetooth), strömförsörjninglösningar och mjukvaruprotokoll.

Förutom mätinsamling så kan mindre information skickas ut till batteridrivna noder för styrning och presentation på ex små e-paperdisplayer.

Trådlös avläsning av passiva taggar som RFID och NFC finns också för identifiering eller styrning. GSM och GPS för mobila tillämpningar.